KwaliteitVeiligheid

Veiligheid bij Nedal Aluminium

Waar gewerkt wordt met machines en hoge temperaturen is veiligheid extra belangrijk. Daarom is bij Nedal vanaf de oprichting veiligheid een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsvoering. De doelstelling van Nedal is dat er elk jaar veiliger gewerkt wordt. Dat doel halen we nu al zes jaar op een rij. Veiligheid ligt verankerd in het algehele Nedal-beleid en dit is bevestigd door het behalen van het (internationaal erkende) veiligheidscertificaat ISO 45001.

Nedal aluminium - safety

In 2010 is Nedal gestart met het safety awareness programma. Een vast onderdeel van dit programma is een workshop over veiligheid bij Nedal. Hierin wordt er uitgelegd wat de risico’s zijn en aan welke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen iedereen zich moet houden. Dit gaat over praktische voorschriften zoals schoenen met stalen neuzen en het gebruik van gehoorbescherming tot de omgang met machines. De rode draad is: ‘aan het einde van onze dienst willen wij veilig en gezond naar huis’.

Bij Nedal zijn er safety officers die observatierondes lopen. Tijdens deze rondes wordt kritisch gekeken of alle voorschriften worden opgevolgd en medewerkers en management worden aangesproken op onveilig gedrag. Ook worden medewerkers en het management gestimuleerd om elkaar aan te spreken, zodat we samen de veiligheid waarborgen.

Nedal aluminium - safety officer