Over onsDuurzaam ondernemen

Aluminium en duurzaamheid

In ons dagelijks leven komen we overal aluminium tegen. Zo wordt ons voedsel er vaak in verpakt, komt het terug in delen van gebouwen en in onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals meubels, fietsen en smartphone. De productie en bewerking van aluminium heeft, zoals elke industrie, gevolgen voor het milieu. Bij Nedal realiseren wij ons dat ook wij ons steentje bij moeten dragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot. En dat doen we graag.

Nedal certificate - ISO 14001

Nedal aluminium is ISO 14001 gecertificeerd. Dit is een certificaat voor milieumanagement en duurzaamheid. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die actief en bewust een bijdrage leveren aan een beter milieu. ISO hanteert strenge criteria voor een duurzaam productieproces, controleert of bedrijven milieuwetgeving naleven en monitort of bedrijven zich blijven verbeteren in hun duurzame aanpak.

Aluminium is volledig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Alle rest materialen van een productie worden verzameld en naar een smelterij gebracht. Daar worden deze omgesmolten tot nieuwe stukken aluminium die we vervolgens weer gebruiken in ons productieproces. Op die manier gaan er geen grondstoffen verloren.

Nedal aluminium - billets
Nedal aluminium - keen on green

Met de Keen on Green aanpak is het productieproces van de lichtmasten opnieuw ingericht om CO2 uitstoot te verminderen en energie te besparen.

Nedal onderschrijft de doelstelling van de “Net zero carbon economy”.

Om de netto CO2-footprint van de productie van Nedal lichtmasten tot 0 kg CO2 terug te brengen, zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Verplichte jaarlijkse reductie van de CO2-footprint: minimaal 25% in 2030 t.o.v. het referentiejaar 2016.
  • De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door participatie in klimaatprojecten (carbon credits).

Producten: Alle door Nedal geproduceerde licht-, verkeers- en smart city masten.

Scope: Van grondstof tot en met transport naar de klant.

 

De masten zijn gecertificeerd volgens de Climate Neutral Certification-standaard. Ze hebben het Climate Neutral Certified-keurmerk verkregen na goedkeuring van een onafhankelijke auditor.

Zie: https://www.climateneutralcertification.com.