Zoekknop

Selecteer de taal

Veiligheid

In 2010 is Nedal gestart met het safety awareness programma. Een vast onderdeel van dit programma is een workshop over veiligheid bij Nedal. Hierin wordt er uitgelegd wat de risico’s zijn en aan welke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen iedereen zich moet houden. Dit gaat over praktische voorschriften zoals veiligheidsschoenen met stalen neuzen en het gebruik van gehoorbescherming tot de omgang met machines. De rode draad is: ‘aan het einde van onze dienst willen wij veilig en gezond naar huis’.

De safety officer begeleidt veiligheid Nedal breed: Observatierondes worden zonder safety officer gelopen. Tijdens deze rondes wordt er kritisch gekeken of alle voorschriften worden opgevolgd. Medewerkers en management worden aangesproken op onveilig gedrag. Ook worden medewerkers en het management gestimuleerd om elkaar aan te spreken, zodat we samen de veiligheid waarborgen.

 

safety

 

 

 

diversity

Inclusie en diversiteit

Bij Nedal is iederen welkom, ongeacht afkomst, religieuze overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid. Dat betekent ook gelijke kansen als het gaat om training en carrièremogelijkheden, gelijke salarissen, naleving van de cao Metalektro, de mogelijkheid om lid te worden van een vakbond (inclusief fiscaal uitgesteld lidmaatschap) of de ondernemingsraad. We distantiëren ons van kinderarbeid, mensenhandel en dwangarbeid door geen kinderen in dienst te nemen.

 

Maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen:

  • Speciaal voor vrouwelijke medewerkers heeft Nedal een vrouwelijke vertrouwenspersoon.
  • Om pesten en/of discriminatie en/of geweld op basis van geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of andere kenmerken te voorkomen, is een voorlichtingscampagne geïntroduceerd voor alle medewerkers.
  • Er zijn maatregelen geïmplementeerd om eventuele overtredingen anoniem te melden (klokkenluidersregeling).

Verantwoorde toeleveringsketen

Als we te maken hebben met de toeleveringsketen is het belangrijk dat we de risico’s onderkennen en beperken. We werken alleen samen met zakenpartners, die hun verantwoording nemen, net als wij, waarde hechten aan het milieu, de mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie.

Onze supplier code of conduct is opgesteld om ervoor te zorgen dat onze leveranciers zich houden aan de hoge normen van Nedal op het gebied van veilige werkomstandigheden en een eerlijke en respectvolle behandeling.

 

 

 Download:

Nedal Supplier Code of Conduct

 

Copyright Nedal © 2024 | All rights reserved

Colofon

Scroll naar boven