Over onsWerken bij Nedal

Het team van Nedal

Het enthousiaste team van Nedal is met hun kennis en ervaring verantwoordelijk voor alle hoogwaardige producten. Met ruim 200 medewerkers is Nedal reeds 85 jaar specialist in het maken van aluminium profielen en vlaggen- en lichtmasten die we wereldwijd leveren. En dat allemaal vanuit onze eigen fabriek in Utrecht.
Met elkaar werken we hard en zijn we serieus over de producten die met elkaar ontwikkelen en produceren. Binnen Nedal heerst een informele sfeer die tot uiting komt in onderlinge humor en druk bezochte activiteiten tijdens en na het werk. Het is niet voor niets dat het gemiddelde dienstverband bij Nedal 13 jaar is. De collega's die bij Nedal werken zijn van alle leeftijden, komen uit alle windstreken en zijn opgeleid tussen LBO en WO.

Social Return & gender equality

Nedal heeft een actief beleid in het aan het werk krijgen en houden van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt als wel het afbouwen van een lange carrière naar een welverdiend pensioen.

We werken samen met Autitalent, een dienstverlener die specifiek focust op talenten van mensen met een autisme. Zij ontzorgen ons op het gebied van repeterende administratieve handelingen (controleren inkooporders, digitaal archiveren etc.)

 

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.
Nedal hanteert een actief beleid van gelijke kansen voor iedereen. Bij de intake betekent dit dat je wordt aangenomen ongeacht je geslacht, religie, culturele achtergrond, enz. In de doorstroom betekent dat gelijke kansen als het gaat om training en carrièremogelijkheden. Gelijke salarissen, naleving van de CAO Metalektro, de mogelijkheid om lid te worden van een vakbond (inclusief fiscaal uitgesteld lidmaatschap) of de ondernemingsraad. We distantiëren ons van kinderarbeid, mensenhandel en dwangarbeid door zelf geen kinderen in dienst te nemen (direct of indirect).
Maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen:
– Speciaal voor vrouwelijke medewerkers heeft Nedal een vrouwelijke vertrouwenspersoon.
– Om pesten/discriminatie op basis van geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of andere kenmerken te voorkomen, is een voorlichtingscampagne geïntroduceerd voor alle medewerkers.
– Er zijn maatregelen geïmplementeerd om eventuele overtredingen anoniem te melden (klokkenluidersregeling).

Inhouse uitzendbureau